Lär dig hur du sköter en suverän konferens – del 1

Kom Ihåg detta

  • Skapa ett tema

Det är viktigt att ha ett tema som drar ihop alla trådar i konferensen och gör den sammanhållen. Det här temat kan också fungera som din egen drivkraft för att lyckas och orka utföra det hela. Temat måste självklart passa den typ av konferens du vill ha och vilken typ av budskap du vill sprida vidare.

  • Skaffa partners

Att utföra en konferens är uttröttande och bördan kan lättas någorlunda bra om du skaffar en eller flera samarbetspartners att utföra konferensen med. Det behöver vara någon du vet att du kan lita på och som även är insatt i ämnet eller de ämnen konferensen kommer att beröra.

  • Talare

Försök komma på vilka du vill ska tala på konferensen tidigt och boka in dem så tidigt som möjligt, allt för att verkligen få dem att komma till din konferens. De bra talarna ryker rätt snabbt i förväg och det är därför bra att ha i åtanke vilken talare du vill ha, långt innan konferensen ska hållas för att inte gå miste om dem.

  • Kostnaden för talare

Något som dock är viktigt när det kommer till talare redan i början är om du kan betala dem. Även om du första gången håller i en konferens kanske du inte kan betala dina talare då du vill hålla priset för biljetterna till konferensen nere för att locka så många intresserade som möjligt. Det är viktigt att bestämma och veta sådant i förväg.

  • Plats

Välj en plats som är bekväm och trevlig att besöka och hålla till på. Välj någonstans där platserna är bekväma då besökarna kommer att sitta en längre stund för att lyssna till dina talare.

  • Att äta

Tänk på vad du vill ge gästerna att äta, catering är alltid ett bra alternativ. Att ge deltagarna mat gör dem också mer nöjda och mer troligt att de kan bli återkommande besökare om de vet att maten är bra, vilket skapar en större nöjdhet överlag hos gästerna och deltagarna i konferensen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *