Fem sätt att möblera ett mötesrum

Du har hittat den perfekta lokalen och då behöver du bestämma hur du vill att rummet ska möbleras. Allting beror på vad du vill uppnå och även hur många som kommer att delta.

Det första alternativet är hörsal, vilket är en rad med stolar som står mot rummets framsida. Hörsalen är perfekt om deltagarna inte behöver anteckna eller om inte alltför mycket konversation mellan deltagarna ska ske. Placeringen passar bra för större möten och de möten som håller på runt två timmar. Hörsals-placering är också bra när du behöver utnyttja utrymmet till fullo och är lämplig för generella och årliga möten.

Därefter har vi den mer klassiska klassrumsstilen, stolar med bord som står placerade mot framsidan av rummet. Denna är bra när anteckningar är något som behövs, eller du vill att deltagarna ska äta mat från tallrikar eller använda sina datorer. Sätt dem dock inte för tätt vid borden eftersom de då ändå inte kommer kunna utnyttja bordsytan till fullo.

Den tredje är att placera det hela i en U-formad bordsplacering, man placerar konferensborden ände till ände med en öppning och därigenom skapar man en U-form. Denna är bra för gruppsamtal och samtidigt presentationer. Den är lämpligast för mindre generella och årliga möten och även för workshops och andra grupparbeten som behöver utföras under mötet.

Ytterligare en stil är att ställa dem i en V-form, vilket sker genom att borden och stolarna är vridna med en uppåt- och neråt-vridning, de står snett men fokuset är fortfarande längst fram i rummet. Den här stilen av placering är bra för koncentrationen och för de möten där anteckningar behöver göras.

Det femte sättet är att sätta upp mötet i form av ett styrelserum. Detta sker med hjälp av ett avlångt eller ovalt bord och med stolar runt hela bordet. Beroende på storleken på mötet kan det vara lämpligt att placera borden i en fyrkant för att alla ska kunna se ordentligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *