Vilka r de vanligaste skadorna inom ishockey

Huvudskador

Ishockey-spelare riskerar ofta olika skador. Den mest allvarliga typen är huvudskador som kan orsaka permanenta skador. Det är viktigt att veta vilka skador som är vanliga.

Vi går igenom dem här. Plus, vi ger tips om hur man bäst hanterar dem.

Traumatiska hjärnskador

Ishockey är känt som en kontaktsport med hög risk för skador. Traumatiska hjärnskador är ett hot som spelare strider aktivt mot på grund av de potentiellt långvariga eller permanenta följdverkningarna. Traumatiska hjärnskador uppstår vanligen när huvudet utsätts för kraftig rörelse som kan skada axeln inne i skallbenet, vilket leder till en skiftning av blygdbenets emaljpannor.

Vissa av de vanligaste typerna av trauman relaterade till ishockeyspel inkluderar åskkniv, införbar och direkt sammanstötning samt fall från passande objekt såsom hopplökar och staket. Skadan kan orsaka svullnad, kraftig smärta och andra neurologiska symtom som balansproblem och talrubbningar. Det är viktigt att uppsöka medical behandling så snart symptomen visas för att minska risken för allvarliga långvariga effekter.

Skallskador

Det är många typer av skador som spelare riskerar på ishockeyrinken, men de allvarligaste av dessa är knutna till skallen. Skallskador kan orsaka allvarliga följder som kognitiv nedsättning eller neuropsykiatriska störningar (dvs depression, ångest och andra sådana problem). De vanligaste skallskadorna inkluderar hjärnblödning, hjärnhinneinflammation (eller hjärnhinnevirus), traumatisk hjärnskada samt kontusion eller laceration på huvudet.

Maxtraumatsyndrom (MTBI) är den vanligaste typen av traumatiska hjärnskador inom ishockey. I de flesta fall ger MTBI milda symtom som avoghet, problem med att tänka klart och balansstörningar. Dessa symtom bör finna efter 1-3 veckor utan att behandling krävs, men det finns ibland svårare former som kan vara irreversibla och kunna leda till permanent neurologisk skada.

Huvudsvulling och hematom är också vanliga noggranna skallskador. Hos vuxna kan huvudsvullningen förekomma minst en gång per säsong, men detta brukar inte ge några allvarliga symptom – i de flesta fall går symptomene bort i detta stadium utan någon behandling! Hematomen uppstå genombrottande blodkärl påverkas av slaget; det kan leda till en samling av blod under ytan på huden som ser ut som en röd- eller blueskindstyp. För att undvika eventuella komplikationer bör hematomernas diagnosering bekräftas snabbt – innan man fortsätter med ishockeyspel!

Ögon skador

Ishockey är som många andra kontaktsporter ett ganska farligt spel, men om man sätter på sig den rätta utrustningen kan man undvika de flesta huvud- och nackskador som kan uppstå under matcher. Dock är det fortfarande viktigt att veta vad skadeområdet är för specifika skador som resulterar från att delta i ishockey. Ett av de vanligaste skadorna som associeras med ishockey är skador i ögon. Av dessa har två typer allmänt ansetts vara vanliga, nämligen hornhinneskador (corneal abrazions) och uveit (inflammatorisk sjukdom).

Hornhinneskada uppstår oftast som en följd av att man bryter mot reglerna genom att röra klubban eller staven utanför kedjan; hornhinnet kan lätt gröpas när det utsatts för den hinnan från hockeyklubban. Uveit, däremot, beror vanligen på smitta orsakad av skador indikerande serions mekanisk tryck eller stötar mot ögat – ofta orsakat av en puck eller hockeyklubba. Vanliga symptom på uveit inkluderar irriterade eller mörka hinnor runt ögat, exfoliering och ljuskänslighet. Om du har sett demtvivel bör du spe terapeut snarast möjligt för att stava ut diagnosen och baka en behandlingsplan med din specialist care provider.

Ledskador

Ishockeyspelare är utsatta för olika skador. Den vanligaste är ledskador. Dessa kan bero på direkta skador, överansträngning eller åldersrelaterade faktorer.

Vilka ledskador är vanligast inom ishockey? Och vilka behandlingsmetoder finns? Låt oss undersöka det närmare!

Knäskador

Knäskador är ett vanligt skadeområde för ishockeyspelare. Knästötar, sprickor, muskeletal och friktioner är några av de vanligaste typerna av knäskador inom ishockey.

För att undvika knäskador måste man sätta realistiska krav på sig själv, uppmuntra utövarna att ha regelbunden träning och att vila tillräckligt mellan träningarna. Bekväma och tillförlitliga skyddsutrustningar som stödhjul, knapskydd och stödbandage bör användas, vilket kan hjälpa till att minska risken för allvarliga skador. För mer svåra skadefall bør lione kontakta en lékarin för rådgivning om diagnosering och behandling.

Tydliga ledinstruktioner från lékarinnan är avgörande vid rehabilitering av knaslskador som ryggskada eller artros; normalledsrörelse, styrka och balans kan aktiveras genom ett systematiskt program designat speciellt för patientens behov.. Trimprogram kan appliceras inom denna rehabiliteringstrilogi för att fylla luckorna mellan ledoer med tanke på smidighet och styrka. Med korrekt rehabilitering kan en ishockeyspelare lyckas bemestra den smeknamnda “slutspurten” i sin idrottsskarriér; men samtidigt maste det göras med mycket noggrannhet!

Skulder skador

Ishockeyspelare bär alltid risken för skada när de tränar eller spelar matcher. Skulder problem är ganska vanliga skador inom ishockey som leder till frånvaro från planen och rehabiliteras ibland långsamt.

Den vanligaste typen av skulderskada är SLAP-lesion (Superior Labrum Anterior and Posterior) som orsakar svullnad och smärta i axelleden och även en uppblåst eller ”lockat” utseende. Det är också vanligt att ishockeyspelare drabbas av acromioclavicular (AC)-ledskador, en sjukdom som orsakar inflammation, smärta och svullnad i den bakre delen av skulderbladet.

Ofta försvinner skulderskador med vila, kompressionsbandage, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och proltherapybehandling med sammandragbara aktiva injektioner eller givande vätskor som har visat sig vara effektiva behandlingar.

Höftskador

Höftskador är vanliga vid torn och ledskador hos ishockeyspelare. Ofta orsakas de av trauman genom direkt kontakt eller i samband med fall. Höftskador kan orsakas av trauman genom en kollisjon, en tackle eller när man ramlar i isen. Det finns olika typer av skador som kan visas i höfterna och alla har olika behandlingar beroende på svårighetsgraden.

Huvudtyperna av höftskador är: Labral Tear, Hip Flexor Strain, Bilaterala Iliopsoas Tenoperiostit, Semi-Membranosus Sprain, Hip Pointer och Kyfopati. Varje diagnos har olika följande symtom: smärta vid berörning under aktiv ansträckning/flexion, svullnad och yrsel. De flesta skedar kräver fysioterapi för att rehabilitera höften tillbaka till det normala läget.

Läkarundersökningar kan direkt diagnostisera höfttrauma utifrån symtom, palpation och ortopedisk undersökning med tillsatsfunktionstester t ex blandningsprov eller Thomas-testet etc.. M terapeutisk intervention omfattar icke-steroid antiinflammatorisk medicinering (NSAID), punktering relaterade till infektioner (om subsotansen arbetar) ultraljudsbehandling (UHT) för att öka blodcirkulationen runt lederna samt elektro stimulering av nerverna för att lindra smärta ingen rder”.

Muskelskador

Ishockey är en tuff sport. Det kan leda till skador. Muskelskador är vanliga. Vad är de? Hur förebygger man dem? Låt oss ta en titt!

Sträckningar

Sträckningar inom ishockey är vanliga muskelskador, och som nämnts tidigare är det en typ av översträckning av musklerna. De kan orsakas av direkt traume från ett slag eller som resultat av repeterade bevegelser över tid. Allvarlighetsgraden kan variera och symptomen beror på hur allvarliga skadorna är. vanliga tecken på skadan inkluderar smärta, svullnad och stelhet i den berörda muskelgruppen.

Behandlingen hos professionell ledare kan börja med vila, reducerat träningsprogram och ibland terapeutisk massage för att lindra symptomen såväl mot akuta som kroniska sträckningar . Om skadan inte löser sig snabbt kan ytterligare behandling vara nödvändig, till exempel lasterapi för att förbättra mobiliteten i den skadade området eller punktioner för att minska inflammationen i området.

Muskelsprängningar

Muskelskador är bland de vanligaste skadorna inom ishockey. Muskelsprängningar är skador som involverar en plötslig och ofrivillig kontraktion av en eller flera muskler. Dessa skador vanligtvis uppstår efter att ha använt för mycket ansträngning, som ett resultat av överträning, brist på vila och ersättning eller från en olyckshändelse som att bli trampad på.

Det finns tre olika grader av muskelsprängningar: mild (grad 1), måttlig (grad 2) och allvarlig (grad 3). En mild sprain kan ligga till grund för vila och kompressionsbandage, medan mer allvarliga skador i allmänhet behandlas med läkningsenergi såsom immobilisering, restriktioner, rehabilitering och medicinsk hjälp. Allvarliga spridningar kan leda till långvarig rehabilitering.

Muskelskador

Muskelskador är vanliga tillstånd som ibland återfinns hos ishockeyåkare. Oavsett om du är en erfaren spelare eller nybörjare är det viktigt att känna till de vanligaste skadorna och hur man bäst kan ta hand om de.

Denna artikel kommer att handla om det ursprungliga muskelbesvären som ryttare upplever, såsom müskulotendinit, insufficiens i ligan (CMPI), supraspinatus-inskussioneroch quadriceps-kramp. Vi kommer också att diskutera förebyggande av skador genom styrka och stabilitetsträning.

Andra skador

Som ishockey-spelare är det stor risk för skador. En av de vanligaste är fotledsstukningar som ofta uppstår när man står kvar eller backar för snabbt. Det är vanligt med hårda kollisioner som kan ge frakturer, knäskador och andra skador.

Låt oss gå igenom andra vanliga skador inom ishockey. Och se hur man kan förhindra dem.

Käkfrakturer

Käkfrakturer är en allvarlig skada inom ishockey som ofta uppstår när en spelare direkt får ett slag mot ansiktet. Käkfraktur resonemang är bland de vanligaste och mest farliga skador som kan drabba ishockeyspelare. Det är vanligtvis ett resultat av oförsiktighet och/eller aggression på planen, även om det ibland kan vara olycksfall om spelaren blir träffad med en repa-puck med stor kraft.

Konsekvenserna av käkfrakturer varierar beroende på om skadan drabbar den uppramade delen, den underöppna delen eller båda delarna av käkenvolymen. Om det bara drabbar den ovansida delen adresseras det som ett parasymfyse splitter, vilket orsakar svullnad i underdelen inför ansiktsbildning, sjukdom i temporomandibulär ledgång och intensiv smärta. Om båda sidorna träffas i samma incident har konsekvenserna potentiell fraktur över hela diastaser, vilket innebär att leden mellan molarisar och premolaris inte fungerar ordentligt nuförtiden.

Kolla med din lokala kiropraktor så att du kan få rådgivning specifik för att undvika denna typ av skada vid ishockeymatchning.

Revbenskador

Revbenskador är ett vanligt skadelidande inom ishockey, som kan komma sig av en direkt träff eller en omöjlighetsmanöver. De allmänna symptom som uppstår när man har brutit revbenen inkluderar stark smärta, blåmärken, svullnad och ibland bristning. I allvarligare fall kan det även leva till andningssvårigheter, bröstsmärtor och problem med magen. Revbenskador kan vara mycket smärtsamma och även ganska besvärande.

Det viktigaste att göra naturligtvis är att stanna från isen tills dina revben har helats komplett och du kan återgå till träning och spel sunt igen. Oavsett om du saker gymmet för core stabilisering, yoga, organisationer eller stretching för att minska risken för skador – det finns olika metoder som används för att lindra trycket på revbenen.

Nack- och ryggskador

Nack- och ryggskador är vanliga skador som uppstår när man spelar ishockey. Dessa skador kan ha allvarliga konsekvenser, varav vissa permanenta, så det är viktigt att identifiera de tidiga tecknen för att minska risken för skada eller långvariga effekter.

Sjukdomar i nacke och ryggrad som uppstår under ishockyrelaterade aktiviteter inkluderar:

-Lumbago eller låsningar i nedre ryggen som orsakas av utmattning och stress på musklerna i ländryggen.
-Disc herniation, vilket är en förskjutning eller bulging av en mellandisk med consequent smärtan.
-Whiplash, som resultat av snabba huvudrörelser följt av svängningar som kan orsaka stor smärta nära livmoderhalsen samt irritera musklerna i axlar och axlar.
-Neck strain, vilket visar sig som smärtförnimmelser i nacke samt armarna på grund av extrema ansträngning samt stelhet i livmoderhalsområdet och skulderbladen.
-Muskelskador, ofta anknyter till axlar eller armarna dia resultatet after overexertion as well as inflation of muscles leading to pain and symptoms of inflammation causing swelling and discomfort in the respective affected area(s).

Avslutningsvis observera att de flesta nack- och ryggskador kan förhindras med bra utbildamg samt god stretchingprogram som styrker musklerna invovldavividplayand hockey activities. Det bifogas attributan rekommendation till befintlig tranining regim to utilize appropriate measures for preventiono of any possible health related complications related to back pain and neck strains arising due to activities involving playing hockey in the ice rink arena/court/field.

Förebyggande åtgärder

Ishockey är en kontaktsport. Den innehåller höga hastigheter, styrka och skicklighet. Det kan leda till skador. De är alltför vanliga bland ishockeyspelare. Muskel- och ligamentskador är vanligast. Frakturer och brännskador kommer efter.

För att minska risken för skador är det viktigt att följa vissa förebyggande åtgärder. Såsom förberedelser.

Användning av hjälm

Att spela ishockey är ett populärt sätt att delta i en lagsport och ett bra sätt att få kondition och styrka. Men inte alla är medvetna om de skador som kan förekomma genom sporten, och det är därför det är viktigt att veta vilka risker som finns. En vanlig olycka inom ishockey kallas skallskador eller craniocerebral trauma, den huvudsakliga orsaken till detta kan relateras till användning av en hjälm. Hjälmens uppgift grundas på kollisionsmomentet för att skydda huvudet noggrant från yttre påverkan som stötar vid onödig smitning men dagens moderna skyddsteknik har minskat antalet allvarliga skader.

Det finns olika typer av skyddande hjälmar beroende på typen av spel; t ex hockey- eller lacrosshjälmarna, vilka erbjuder mer omfattande stöd. Faktorer som användningsfrekvens, materialets struktur och hur pass bra den passar spelaren bör kontrolleras dessutom noga. Anpassad teknisk informationsinformation bör inges noggrannt innan man vidtar maskinvara eftersom specialiserad utrustning mest effektivt kan reducera skadeutbrotten under ishockeymatcher. Isoleringstekniken för att garantera utbildningsmössor mycket noggrant innan domstolen bekräftar matchernas genomförande bör verifieras nuvarande med resevantens godkarant för god platshygienisk praxis

Uppvärmning och stretching

Många typer av skador kan uppstå i fullkontaktsportar som ishockey, så det är viktigt att ta ett antal åtgärder för att undvika dessa. Uppvärmning och stretching är de vanligaste preventiva metoderna som rekommenderas enligt idrottsläkare. Följaktligen bör ishockeyspelare göra en uppvärmning innan man börjar träna eller spelar matcher. Detta syftar främst till att förbereda kroppen för ansträngning, förbättrande av rörelser och reglerande av flödet av syre och näringsämnen.

Uppvärmning bör minska risker för skador genom att stretcha musklerna på riktigt sätt och minska andeminskarteriet (puls), vilket ger en långvarig energiflöde. Fokusera även på varje kroppsdel såsom armar, axlar, ben och höfter så att du kommer ihåg att stoppa stretchingen innan du anstränger musklerna ensamma.

Kraftfull stretching ökar blodcirkulationen under ansträngande aktiviteter som ishockey och gynnar immunfunktionen, ledflexibiliteten samt smidigheten i ledbandet. Mycket god stretch skulle ta 6-8 reps per arm/ben/led position under minst 30 sekunder per posistion för bildyognastisk stretching men det finns ingen bestraffande metod vad gäller antal reps samt hur lång den andas period skall vara men man itraktar allmin msm amounts stretching sessions recommended per vecka.

Med tanke på allvarliga skador som whiplash: kan det rekommenderas till spelare vanlig stretching tekniker med yttrevridning frequntly under the session to reduce any occurances of whipping sensations during any physical activites or required tasks during a sport game participation.

Användning av skydd

Att ha rätt skydd när du spelar hockeysporter är viktigt för att undvika skador. Det bästa skyddet är det som anpassas efter en persons individuella behov och böjlighet, så se till att du får professionell kunskap om vilka avskyddsprodukter som lämpar sig för dig.

De vanligaste skadorna som kan uppstå i ishockey är huvudskador, armsoveraller och bensoveraller. Därför är det extra viktigt att ha lågprofilskydd för huvudet, albukoppar för armarna (inklusive albuvadder) och knä- och/eller benkoppar för benen. Det finns olika typer av innesponton eller untenhandskar som fungerar ungefär på samma sätt som albukopparna under armarna. De absorberar stötar och ger stöd nära kroppen utan att begränsa rörelsefriheten.

Det finns också speciella helkskalrasvgar för ansiktsluften, mager med dragkedjor eller snoddar framkring midjan, sidokudden för bröstet eller andra delar av kroppen osv.. Se till att utrusta dig själv med de mest effektiva skydden innan duho val ditt aktiviteter i ishockey arenaerna.

Vanliga frågor

1. Vilka är de vanligaste skadorna inom ishockey?

Vanliga skador inom ishockey inkluderar hjärnskakning, muskelskador, sår och blåmärken, benbrott och handskador.

2. Hur kan man förhindra skador inom ishockey?

För att förhindra skador inom ishockey bör man bära skyddskläder såsom hjälm, handskar, byxor och skridskor av hög kvalitet. Man bör också värma upp ordentligt innan man spelar och undvika kontakt med andra spelare.

3. Vilka åtgärder ska man vidta om man skadar sig under ishockey?

Om man skadar sig under ishockey bör man omedelbart ta sig ut från rinken och söka medicinsk hjälp. Man bör inte fortsätta spela trots smärta eller skador.

4. Är det farligt att spela ishockey?

Ja, ishockey är en kontaktsport och det finns en viss risk för skador, så det är viktigt att man tar åtgärder för att minska risken för skador.

5. Kan man spela ishockey även om man har haft skador tidigare?

Det beror på skadans omfattning. Rekommendation är att man väntar tills man är helt återställd innan man återupptar träning eller spel.

6. Vilka behandlingsalternativ finns för ishockeyskador?

Behandlingsalternativ för ishockeyskador inkluderar vila, fysioterapi, mediciner för smärtlindring och rehabilitering.

Dela med sig :
Relaterade inlägg :